Familierådgivning gavner både forældre og børn

Flere og flere mennesker føler sig trygge ved at gå til en rådgiver eller terapeut for at søge løsninger til at klare nogle af hverdagens problemer, som livet præsenterer os for. Det er dog ikke kun individuel rådgivning, der kan hjælpe os med at håndtere livets problemer. Familierådgivning kan også give nogle fantastiske resultater.

For alle familier, der gennemgår en krise, kan finde familierådgivning benyttes, da rådgivning kan hjælpe medlemmerne med at udtrykke sig frit og hjælpe med til at forbedre familiens kommunikation.

Når familierådgivning er nyttigt

Rådgivning er nyttigt når en familie er i en krisetilstand. Nu kan en krise betyde en hel del forskellige ting for forskellige mennesker. Ofte kan en familie blive dysfunktionel. Det kan betyde at familiemedlemmerne simpelthen bliver så vant til deres omstændigheder så såsom depression, angst, mønstre af upassende opførsel osv. At de begynder at anse dette for at være en helt normal tilstand. Derfor tager de ikke fat på de problemer, de måske står over for.

Fordi uløste problemer kan forårsage yderligere problemer, er det meget vigtigt at de bliver håndteret.

Nogle af de problemer en familie kan have er:

Fødsel eller adoption af et nyt barn

At starte en ny familievirksomhed

At skulle tage sig af ældre forældre

Gå igennem en skilsmisse

At håndtere et dødsfald

Alle disse begivenheder kan udløse en familiekrise, der ikke kan løses uden åben kommunikation.

Det kan være svært at erkende, om du og dine familiemedlemmer har brug for rådgivning, men når noget føles forkert og ikke kan løses med en almindelig samtale, anbefales familierådgivning.

Alle mennesker har deres egen måde at håndtere en krise på, og nogle håndterer det bedre end andre. Men selvom du har en funktionelt dysfunktionel familie, er der nogle tydelige tegn, der kan vise dig, at der er behov for rådgivning.

Besøg en familierådgiver i Kokkedal og få hjælp til dig og din familie.